Otváracia doba Zberného dvora v roku 2019:

August

sobota 10 v čase od 08,00 do 12,00
streda 21 v čase od 12,30 do 16,30

September

sobota 07 v čase od 08,00 do 12,00
streda 18 v čase od 12,30 do 16,30

Október

streda 02 v čase od 12,30 do 16,30
sobota 19 v čase od 08,00 do 12,00
streda 30 v čase od 12,30 do 16,30

November

sobota 16 v čase od 08,00 do 12,00
streda 27 v čase od 12,30 do 16,30

December

sobota 14 v čase od 08,00 do 12,00
streda 18 v čase od 12,30 do 16,30