Štvrtok, 22. februára 2024, sviatok má Etela, zajtra Roman, Romana

Aktuality

 • Voľby do Európskeho parlamentu

  Dokumenty na stiahnutie: Informácie pre voliča v slovenskom jazyku Informácie pre voliča v anglickom jazyku

 • Oznámenie o prerokovaní zadania na územný plán obce

  Dokument na stiahnutie: Oznámenie o prerokovaní zadania na územný plán obce Horná Poruba a žiadosť o stanovisko

 • Voľby do NR SR 2023

  Dokumenty na stiahnutie: Informácie pre voliča Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Adresa na doručovanie oznámenia Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Odpis zápisnice o priebehu a výsledku…

 • Výberové konanie

  Na obsadenie funkcie: „Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Horná Poruba“

 • Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Horná Poruba

  Obec Horná Poruba ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)…

 • Kúpele v regióne

  Obec Horná Poruba  je  zapojená do projektu „Kúpele v regióne“ Pre občanov (v zmysle platných rozhodnutí a usmernení ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Trenčíne) s trvalým pobytom v…

 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu…

 • MZ SR (COVID-19) – nové infografiky z tímu ŠPDTP

  Osoby s vyšším rizikom ochorenia Pomoc sebe a druhým Čo robiť, ak ste chorý 10 odporúčaní pri COVID-19

 • Informácie o vytriedení komunálnych odpadov za rok 2019

  Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 • Bezplatné prijímanie oznámení

  Vážený občan, naša obec Horná Poruba, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber, WhatsApp, Messenger, SMS a E-mailom. Využite bezplatné prijímanie oznámení buď online prihlásením, alebo…