Štvrtok, 18. júla 2024, sviatok má Kamila, zajtra Dušana

Najnovšie príspevky

 • Náučný chodník „Horná Poruba“

  Dokument na stiahnutie

 • Vytriedenosť komunálnych odpadov za rok 2023

  Dokument na stiahnutie

 • Voľby do Európskeho parlamentu

  Dokumenty na stiahnutie: Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Určenie okrsku a miestnosti E-mailová adresa Informácie pre voliča v slovenskom jazyku Informácie pre…

 • Voľby hlavného kontrolóra obce Horná Poruba

  Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie

 • Voľby prezidenta SR

  Dokumenty na stiahnutie: Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku v 2. kole hlasovania Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku v 1. kole hlasovania Zoznam kandidátov

 • Oznámenie o prerokovaní zadania na územný plán obce

  Dokument na stiahnutie: Oznámenie o prerokovaní zadania na územný plán obce Horná Poruba a žiadosť o stanovisko

 • Voľby do NR SR 2023

  Dokumenty na stiahnutie: Informácie pre voliča Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Adresa na doručovanie oznámenia Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Odpis zápisnice o priebehu a výsledku…

 • Výberové konanie

  Na obsadenie funkcie: „Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Horná Poruba“

 • Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Horná Poruba

  Obec Horná Poruba ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)…

 • Kúpele v regióne

  Obec Horná Poruba  je  zapojená do projektu „Kúpele v regióne“ Pre občanov (v zmysle platných rozhodnutí a usmernení ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Trenčíne) s trvalým pobytom v…