Vývozné dni domového odpadu v roku 2020:

Január 08, 21

Február 04, 18

Marec 03, 17, 31

Apríl 15, 28

Máj 12, 26

Jún 09, 23

Júl 07, 21

August 04, 18

September 02, 16, 29

Október 13, 27

November 10, 23

December 08, 21

Vývozné dni plastov v roku 2020:

Január 23

Február 20

Marec 26

Apríl 23

Máj 28

Jún 25

Júl 29

August 27

September 24

Október 28

November 26

December 16