Nedeľa, 23. júna 2024, sviatok má Sidónia, zajtra Ján

Horná Poruba

  • Horná Poruba leží v časti Strážovských vrchov v kotlinovitej rozšírenej hornej časti Porubskej doliny.
  • Rozloha obce je 1 369 ha.
  • Nadmorská výška v strede intravilánu obce je 400 m n.m., v hornom konci 430m n.m.. Dominantou obce je masív Vapeč, vyhlásený v r. 1993 za Národnú prírodnú rezerváciu. Porubská dolina je komunikačným prepojením na ose Ilava a Valaská Belá – stredného Považia s Hornou Nitrou.
  • Horná Poruba spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj, nachádza sa na území okresu Ilava. Spolu s obcami Čavoj, Dlžín, Kostolná Ves, Košecké Podhradie, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zliechov tvorí mikroregión Magura-Strážov.
  • Reliéf územia je pomerne výškovo členitý. 50 % územia tvoria lesy, ktoré určujú typický vidiecky charakter obce Horná Poruba. Poľnohospodárska pôda predstavuje 40 % územia.
  • Do katastra obce zasahuje CHKO Strážovské Vrchy, nachádza sa tu NPR Vápeč.