Obecné  zastupiteľstvo :

 

:                  Mgr. Martin Staňo  -  zástupca starostu

                         Marek  Barcík

              RNDr. Jana Cíbiková

                         Katarína  Lisáková

                  Ing. Bohumila  Donková

                  Ing. Anna Živčicová

          Zuzana Staňová

  

1.    Komisia pre oblasť finanancií :

Mgr. Martin Staňo   - predseda komisie

Členovia : - Ing. Bohumila Donková , Miroslava Porubčanová, Michal Papp, Vladimír Hudec 

 

2.    Komisia životného prostredia :

Marek Barcík – predseda komisie

Členovia : Katarína Lisáková, Ing. Peter  Martinák

 

3.    Komisia sociálna :

     RNDr. Jana Cíbiková  -  predseda komisie

     Členovia : Jozef Puček, Oľga Hofierková

 

4.    Komisia stavebná :

Zuzana  Staňová – predseda komisie

Členovia : Ladislav Čurík, Vladimír Hudec

 

5.    Komisia na ochranu verejného záujmu :

Ing. Bohumila  Donková – predseda komisie

Členovia : Irena Stanová, Viera  Hudecová

 

6.    Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu :

Katarína  Lisáková – predseda komisie

 

Členovia : Marek Barcík, Mária Ďurišová