Prevádzkový poriadok zberného dvora

OTVÁRACIA DOBA ZBERNÉHO DVORA

2019

Január    streda 23 v čase od 12,30 do 16,30
              streda 30 v čase od 12,30 do 16,30

Február   sobota 02 v čase od 08,00 do 12,00
               streda 13 v čase od 12,30 do 16,30
               streda 27 v čase od 12,30 do 16,30

Marec     sobota 09 v čase od 08,00 do 12,00
              streda 13 v čase od 12,30 do 16,30
              streda 27 v čase od 12,30 do 16,30

Apríl      sobota 06 v čase od 08,00 do 12,00
             streda 10 v čase od 12,30 do 16,30
             streda 24 v čase od 12,30 do 16,30
 
V jarných mesiacoch sa podľa potreby otváracia doba upraví