Vývozné dni domového odpadu v roku 2021:

Január 05, 19

Február 02, 16

Marec 02, 16, 30

Apríl 13, 27

Máj 11, 25

Jún 08, 22

Júl 06, 20

August 03, 17, 31

September 14, 28

Október 12, 26

November 09, 23

December 07, 21

Vývozné dni plastov v roku 2021:

Január 27

Február 24

Marec 24

Apríl 28

Máj 26

Jún 28

Júl 28

August 25

September 29

Október 27

November 24

December 20