Vývozné dni domového odpadu v roku 2019:

Január 08, 22

Február 05, 19

Marec 05, 19

Apríl 02, 16, 30

Máj 14, 28

Jún 11, 25

Júl 09, 23

August 06, 20

September 03, 17

Október 01, 15, 29

November 12, 26

December 09, 20

Vývozné dni plastov v roku 2019:

Január 24

Február 21

Marec 21

Apríl 24

Máj 22

Jún 19

Júl 18

August 22

September 25

Október 23

November 20

December 17