Každú nedeľu od 27.11.2016 - 18.11.2016 sa v miestnom parku uskutočňuje zapalovanie adventnej sviečky.