Pekný deň,

dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy v mnohých obciach môže dôjsť v dôsledku nestláčania obalov (najmä z papiera, plastov a pod.) k extrémne rýchlemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber.

OZV NATUR-PACK zverejnila k tejto téme aktuálne video "Stláčajte, prosím, OBALY!", ktoré zaznamenáva mimoriadny ohlas na sociálnych sieťach. Zdieľania na webových sídlach a sociálnych sieťach partnerských obcí NATUR-PACK môžu prispieť k silnej viralite tohto vzdelávacieho videa a v praxi môžu napomôcť k zlepšeniu úrovne triedenia odpadov a k zmenšeniu miery znečistenia v triedenom zbere odpadov.

Odkaz na YouTube reportáž nájdete tu: https://youtu.be/aivFlF0sN9c

Každej samospráve odporúčame v textovej časti príspevku na sociálnej sieti alebo webovej stránke použiť svoj vlastný text a vlastný apel pre svojich občanov. Pre inšpiráciu nižšie uvádzame niekoľko príkladov, aká textácia bola použitá včera, deň po zverejnení videa na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

Facebook príspevok NATUR-PACK: https://bit.ly/2tmVOCK
Facebook príspevok BEZOBALIS: https://bit.ly/2r1GOte
Facebook príspevok Ekoporadňa ŽIVICA: https://bit.ly/2YXYSkF

Doplňujúce informácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii Na stiahnutie - Dokumenty OBCE, po kliknutí SEM.

Vopred ďakujeme za spoluprácu a poskytnutie Vašej súčinnosti.

Tím NATUR-PACK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekný deň, 

touto cestou sa Vám chceme poďakovať za Vašu súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov, ktorý sme Vám zaslali formou videa s názvom "Stláčajte, prosím, OBALY!".

Zároveň by  sme Vám chceli dať do pozornosti našu ďalšiu, tentokrát predsilvestrovskú reportáž zameranú na druh odpadu SKLO, ktorého sa počas sviatkov, zvlášť počas Silvestra, vyprodukuje oveľa viac ako počas bežných dní v roku. Video nájdete po kliknutí na tento odkaz: Sklo patrí do zeleného!

Návod na to, ako jednoducho sa dá video zdieľať z portálu YouTube na sociálnej sieti Facebook, si môžete pozrieť po kliknutí SEM.

Prajeme Vám krásneho Silvestra a úspešný štart do nového roku 2020.

Tím NATUR-PACK

 

Pre viac informácií navštívte www.naturpack.sk